Przynależność do Polskiej Unii Transportu

Od początku 2017r. jesteśmy członkiem Polskiej Unii Transportu.

Członkowie mają dostęp do najnowszych informacji oraz przepisów dotyczących przewozu towarów w całej Unii Europejskiej.

Co najmniej dwa razy w roku odbywamy spotkania branżowe, wymieniamy doświadczeniami oraz omawiamy najnowsze trendy obowiązujące w transporcie.